Οδηγός βοήθειας

Προβολή κατάστασης δικτύου

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση του δικτύου σας.

  1. Πιέστε το HOME Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] [Ρυθμίσεις] [Δίκτυο] [Ρύθμιση δικτύου].
  2. Επιλέξτε [Προβολή ρύθμισης και κατάστασης Δικτύου].