Εκτύπωση

Χρήση του Οδηγού βοήθειας

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας περιγράφει τον τρόπο χρήσης αυτής της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον Οδηγός εγκατάστασης για περιγραφές σχετικά με την εγκατάσταση της τηλεόρασης και στον Οδηγός αναφοράς για πληροφορίες όπως οι προδιαγραφές και για την ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο.

Εκδόσεις του Οδηγού βοήθειας

Διατίθενται δύο εκδόσεις του Οδηγού βοήθειας: η ενσωματωμένη έκδοση και η ηλεκτρονική έκδοση. Ο ηλεκτρονικός Οδηγός βοήθειας περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Ο ηλεκτρονικός Οδηγός βοήθειας προβάλλεται αυτόματα όταν η τηλεόραση συνδεθεί στο internet, αλλιώς προβάλλεται ο ενσωματωμένος Οδηγός βοήθειας.

Σημείωση

  • Για να χρησιμοποιήσετε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, ανατρέξτε στη σελίδα Ενημερώσεις λογισμικού.
  • Οι ονομασίες των ρυθμίσεων στον Οδηγό βοήθειας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που εμφανίζονται στην τηλεόραση ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης της τηλεόρασης ή το μοντέλο/τη χώρα/την περιοχή σας.
  • Οι εικόνες και οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό βοήθειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
  • Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
  • Ο Οδηγός βοήθειας περιέχει περιγραφές που είναι κοινές για όλα τα μοντέλα/όλες τις περιοχές/όλες τις χώρες. Μερικές περιγραφές λειτουργιών δεν ισχύουν, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Υπόδειξη

  • Για να ελέγξετε αν η τηλεόρασή σας διαθέτει κάποια από τις λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς ή στην τοποθεσία web της Sony.
  • Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει συνταχθεί για όλες τις περιοχές/χώρες. Κάποιες περιγραφές που περιέχονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας δεν ισχύουν για ορισμένες περιοχές και χώρες.