Tlač

Úprava audio systému

Po pripojení zvukového systému k TV prijímaču upravte v audio systéme zvukový výstup TV prijímača.

Úprava audio systému pripojeného pomocou HDMI kábla alebo digitálneho optického kábla

  1. Po pripojení televízora k audio systému stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo (Rýchle nastavenia), potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Reproduktor] — [Audio systém].
  2. Zapnite pripojený audio systém a upravte hlasitosť.
    Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync pomocou pripojenia HDMI, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Poznámka

  • V závislosti od vášho audio systému bude potrebné nakonfigurovať nastavenia pre [Digitálny zvukový výstup]. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia), potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Digitálny zvukový výstup].
  • Ak audio systém nie je kompatibilný s technológiou Dolby Digital alebo DTS, nastavte položky [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Digitálny zvukový výstup] na [PCM].
  • Nastavenia [Digitálny zvukový výstup] sú deaktivované v prípade, že používate audio signály, ktoré prechádzajú zo vstupu HDMI a využívajú eARC.

Tip

  • Ak je pomocou HDMI kábla pripojený špecifický audio systém, môžete upraviť časovanie výstupu obrazu a zvuku.Podrobnosti o podporovaných modeloch nájdete na stránke podpory.