พิมพ์

คุณสมบัติที่มีประโยชน์ขณะรับชมทีวี

ตั้งเวลา
ใช้การตั้งเวลาเพื่อเปิดและปิดทีวี
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ตั้งเวลา & นาฬิกา
การล็อกโดยผู้ปกครอง
ใช้ [การควบคุมโดยผู้ปกครอง] เพื่อตั้งค่าการจำกัดโดยผู้ปกครอง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ระบบ
(การตั้งค่าคำบรรยายใต้ภาพ)
คุณสามารถกดปุ่ม MENU ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดใช้งานคำบรรยาย
การปรับคุณภาพของภาพ/เสียง
ปรับคุณภาพของภาพและเสียงตามความต้องการ
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การแสดงผลและการปรับเสียง