พิมพ์

การวินิจฉัยด้วยตนเอง

ให้ตรวจสอบว่าทีวีทำงานตามปกติหรือไม่

  1. กดเลือก (เลือกสัญญาณขาเข้า) ที่รีโมทคอนโทรลแล้วเลือก [ช่วยเหลือ] หากไม่มี [ช่วยเหลือ] ให้เลือ [แก้ไข] แล้วเพิ่ม [ช่วยเหลือ] เข้าไป
  2. เลือก [สถานะและการตรวจวิเคราะห์] — [การวิเคราะห์ตัวเอง]

  คำแนะนำ

  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบอาการต่อไปนี้ได้ใน [สถานะและการตรวจวิเคราะห์]

  • [การตรวจวิเคราะห์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต]
  • [การตรวจวิเคราะห์การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก]
  • [การทดสอบภาพและเสียง]

  หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้