Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Ustawianie zakresu odtwarzania

Ustawianie zakresu odtwarzania.

  1. Wyświetl menu opcji na ekranie odtwarzania muzyki, a następnie wybierz opcję [Zakres odtwarzania] – żądane ustawienie.

[Cały zakres]

Odtwarzanie wszystkich utworów z wbudowanej pamięci i karty microSD po wybraniu opcji ([Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca] itd.).
Wybranie tej opcji powoduje odtworzenie wszystkich albumów (w kolejności) znajdujących się w menu muzyki.


[Wybrany zakres]

Odtwarzanie utworów z folderu (artysty, albumu itp.), w którym znajduje się aktualnie odtwarzany utwór.

Uwaga

  • W przypadku włączenia odtwarzania z poziomu listy zakładek odtwarzane będą tylko utwory z tej listy. Utwory z innych list zakładek nie będą odtwarzane, nawet jeśli [Zakres odtwarzania] ustawiono na [Cały zakres].