Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Opcje odtwarzania

Z poziomu ekranu odtwarzania muzyki można wykonywać opisane poniżej operacje.

Odtwarzanie/pauza

Należy nacisnąć przycisk ().


Przewijanie do przodu i do tyłu

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ().


Przejście do początku poprzedniego (lub bieżącego) bądź kolejnego utworu

Należy nacisnąć przycisk ().


Przeglądanie okładek w celu wybrania albumu

Należy nacisnąć przycisk ().


Dodawanie utworu do listy zakładek

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ().

Do listy zakładek można dodawać pojedyncze utwory. Nie ma możliwości dodawania albumów.


Powrót do ekranu listy

Należy nacisnąć przycisk ().

Wskazówka

  • Jeżeli odtwarzacz Walkman nie jest obsługiwany przez dłuższy czas po wstrzymaniu odtwarzania, zostanie on automatycznie wyłączony.