Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Автоматично предварително задаване на радиостанции

Можете да използвате [Auto Preset] (Автоматично предварително задаване) за автоматично търсене и предварително задаване на радиостанции, които могат да бъдат приемани в района, в който пребивавате.

  1. На екрана за FM радио изведете менюто с опции и изберете [Auto Preset] - [Yes].
    Приеманите радиостанции ще бъдат предварително зададени по реда на честотата (от по-ниска към по-висока).

Съвет

  • Ако чувствителността на приемане е прекалено силна и при търсене предизвиква приемането на много нежелани радиостанции, задайте чувствителността на сканиране на [Low].
  • Можете да зададете предварително до 30 станции.

Забележка

  • Използването на [Auto Preset] изчиства всички запазени предварителни настройки.