Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Ръчно предварително задаване на предаващи станции

Можете ръчно да зададете предварително приемани радиостанции.

  1. На екрана за FM радио изберете честотата, която искате да запазите като предварително зададена.
    Предварително зададените номера на канали се пренареждат по реда на честотата (от по-ниска към по-висока).
  2. Изведете менюто с опции и изберете [Save to Preset].

Съвет

  • Можете да зададете предварително до 30 станции.