Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Промяна на чувствителността на сканиране за FM радио

Понякога чувствителността на приемане може да бъде прекалено силна при приемане на FM радиостанция, което да води до приемането на много нежелани радиостанции. В такива случаи задайте ниска чувствителност на сканиране.

  1. На екрана за FM радио изведете менюто с опции и изберете [Scan Sensitivity] - желаната настройка.