Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Odstranění přednastavených radiostanic

Přednastavené radiostanice můžete odstranit.

  1. Vyberte na obrazovce rádio FM přednastavené číslo frekvence, kterou chcete odstranit z přednastavení.
  2. Zobrazte nabídku možností a vyberte možnost [Delete from Preset].