Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Vyhledávání skladeb

Skladbu lze rychle vyhledat podle interpreta, žánru atd.

  1. Na obrazovce přehrávání hudby nebo obrazovce seznamu zobrazte nabídku možností a vyberte (Search) - požadovaný způsob hledání - požadovanou skladbu.

Tip

  • Seznamy [All Songs], [Album], [Artist] a [Genre] jsou uspořádány v alfanumerickém pořadí.V seznamu [Folder] se zobrazují nejprve složky dle názvu a poté soubory dle názvu. Velikost písmen se nerozlišuje.
  • Skladby lze vyhledávat v seznamech [All Songs], [Album], [Artist], [Genre], [Playlists] nebo [Folder].
  • [Playlists] se vytvářejí pomocí softwaru, jako je například Music Center for PC. Informace o vytvoření seznamu skladeb naleznete v nápovědě příslušného softwaru.