Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Operace přehrávání hudby

Na obrazovce přehrávání hudby jsou k dispozici následující operace.

Přehrávání/pauza

Stiskněte tlačítko ().


Rychlý posun vpřed nebo vzad

Stiskněte a podržte tlačítko ().

V pravé spodní části se zobrazí délka aktuální skladby.


Přesun na začátek následující nebo na začátek předchozí (nebo aktuální) skladby

Stiskněte tlačítko ().

V pravé spodní části se na několik sekund zobrazí číslo aktuální skladby/celkový počet skladeb.


Procházení obalů pro výběr alba

Stiskněte tlačítko ().Návrat na obrazovku seznamu

Stiskněte tlačítko ().

Tip

  • Pokud při pozastavení přehrávání po delší dobu nenastane žádná činnost, přehrávač Walkman se automaticky vypne.