Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Opakování přehrávání

Přehrává skladby v rozsahu přehrávání opakovaně.

  1. Na obrazovce přehrávání hudby zobrazte nabídku možností a vyberte položku [Play Mode] - požadované nastavení.

Poznámka

  • Pro přehrávání všech skladeb v přehrávači Walkman opakovaně, přehrávejte skladby od [Music] - [All Songs].