Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Skalere opp kvaliteten på komprimert lyd til den nærmer seg høyoppløselig

[DSEE HX]-funksjonen oppskalerer kvaliteten på lydfilen til nærmest høyoppløselig lydkvalitet og gjenskaper de klare høye tonene som ofte går tapt.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Music Settings] – [DSEE HX] – [On].

Merknad

  • Andre lydeffekter kan ikke aktiveres mens [DSEE HX]-funksjonen er slått på.
  • [DSEE HX]-funksjonen kan ikke aktiveres mens du lytter til lyd på den andre Bluetooth-lydenheten.