Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Miniatyrbilder som for eksempel omslagsbilder vises ikke.

  • Registrer omslagsbildet i Media Go eller iTunes. Det kan være at omslagsbilder ikke vises for sanger som er overført fra Windows Utforsker eller Mac Finder.

  • Når du overfører videoinnhold til din Walkman ved hjelp av Windows Utforsker eller Mac Finder, må du også overføre en JPEG-fil med samme navn som videoinnholdet i "VIDEO"-mappen.
  • Hvis bildene ikke har miniatyrutgaver som er i samsvar med Exif-filformatet, kan ikke miniatyrbildene vises.
  • Hvis du vil legge ved et omslagsbilde til en sang som allerede er overført til din Walkman, må du slette musikkinnholdet fra din Walkman, legge til omslagsbildet i innholdet på datamaskinen og deretter overføre innholdet på nytt til din Walkman.
  • Din Walkman kan ikke vise et miniatyrbilde for videoinnhold som har blitt overført til din Walkman via en Bluetooth-forbindelse. Koble din Walkman til en datamaskin via USB, og overfør videoinnholdet på nytt til din Walkman ved hjelp av programvare.
  • Avhengig av hvilken programvare som ble brukt til å registrere omslagsbildet for sangen, kan det være at omslagsbildet ikke blir sendt hvis sangen sendes via en Bluetooth-forbindelse. Koble din Walkman til en datamaskin via USB, og overfør sangen på nytt til din Walkman ved hjelp av programvare.