Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Din Walkman virker ikke, eller den slås ikke på.

  • Hvis du overfører mye innhold, for eksempel musikk, til din Walkman samtidig, tar det tid å bygge opp databasen i din Walkman. Det vil derfor gå mer enn 1 minutt før din Walkman kan brukes igjen etter at du har koblet din Walkman fra datamaskinen.
  • Hvis HOLD-bryteren står i HOLD-posisjon, skyver du bryteren over i motsatt stilling.
  • Hvis din Walkman inneholder kondens, må du vente noen timer for å la din Walkman tørke.
  • Hvis batteriet er delvis eller helt utladet, må du lade det.
  • Hvis din Walkman fremdeles ikke virker etter at du har ladet batteriet, trykker du på RESET-knappen med for eksempel en penn eller binders for å tilbakestille Walkman.