Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Det er ingen lyd.

  • Se etter at lydstyrken ikke er satt til null.
  • Kontroller om pluggen er satt ordentlig inn i hodetelefonkontakten. Lydkvaliteten reduseres hvis hodetelefonene ikke er ordentlig koblet til. Skyv inn pluggen til den klikker på plass.
  • Hvis pluggen er skitten, må du rengjøre den med en myk, tørr klut.
  • Det kommer ikke lyd fra hodetelefoner som er koblet til hodetelefonkontakten, når en Bluetooth-lydenhet er koblet til via en Bluetooth-forbindelse.
  • Hvis det ikke kommer lyd fra en Bluetooth-lydenhet, kan det hende at sammenkoblingen ikke er fullført. Kontroller Bluetooth-forbindelsen.
  • Hvis problemet vedvarer etter at du har prøvd løsningene ovenfor, bruker du for eksempel en penn eller binders til å trykke inn RESET-knappen og tilbakestille din Walkman.