Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du vil sikkerhetskopiere innhold, blant annet musikk, som er lagret på din Walkman.

  • Koble den til en datamaskin og kopier filene til datamaskinen.
  • Hvis du allerede har slettet innhold som er overført til din Walkman fra Media Go, overfører du innholdet på nytt fra din Walkman til Media Go.