Digital Music PlayerNWZ-M504

Nelze provést spárování.

  • Spárujte zařízení v rámci dosahu komunikace Bluetooth.

  • Pokud se liší podporované profily, nelze přehrávač Walkman a chytrý telefon spárovat. Viz část „Technické údaje“.
  • Přehrávač Walkman nelze spárovat, pokud počet chytrých telefonů překračuje maximální povolený počet. Chcete-li spárovat jiný chytrý telefon, nejprve odstraňte zbytečné spárované chytré telefony.
  • Přehrávač Walkman funguje jako přijímač Bluetooth a nelze jej propojit s reproduktory nebo sluchátky Bluetooth, protože ta také fungují jako přijímače.