Digital Music PlayerNWZ-M504

Nastavení pohotovostního času pro příchozí hovory

Aby byla zachována doba provozu na baterii, přehrávač Walkman je ve výchozím nastavení přednastaven, aby se automaticky vypnul po více než 30 minutách od pozastavení.

Během připojení Bluetooth můžete prodloužit čas pohotovostního režimu při zastavení až na 24 hodin pro příchozí volání (k dispozici pouze během připojení Bluetooth).

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Bluetooth Settings] - [Call Standby] - požadované nastavení.

Poznámka

  • V závislosti na nastavení vašeho chytrého telefonu nemusí být přehrávač Walkman vypnut ani po době, kterou nastavíte v nabídce [Call Standby]. Aby byla zachována doba výdrže baterie, doporučujeme vám ručně vypnout přehrávač Walkman, pokud ho nepoužíváte.