Digital Music PlayerNWZ-M504

Skladby se nepřehrávají v očekávaném pořadí.

  • Pokud se skladby přehrávají s využitím funkce náhodného přehrávání, můžete tuto funkci zrušit a vrátit se do normálního přehrávání.

  • Pokud přenášíte skladby z počítače pomocí přetažení, pořadí těchto skladeb může být jiné než pořadí v albu. Vytvořte seznam skladeb pomocí softwaru v počítači a přeneste jej do přehrávače Walkman. Podrobnosti o seznamech skladeb naleznete v nápovědě používaného softwaru.
  • Chcete-li skladbu v albu zopakovat, vyberte položky [Settings] - [Music Settings] - [Playback Range] - [Selected Range] a poté skladbu přehrajte výběrem položek  [Music] - [Albums] v nabídce Home.