Digital Music PlayerNWZ-M504

Náhodné přehrávání

Skladby lze přehrávat v náhodném pořadí. Rozsah přehrávání skladeb je možné změnit.

  1. V nabídce Home vyberte možnost [Settings].
  2. Vyberte položky [Music Settings] - [Shuffle] - [Shuffle On].

Tip

  • Chcete-li přehrát všechny skladby v přehrávači Walkman v náhodném pořadí, přehrajte skladby ze složky [Music] - [All Songs].