Digital Music PlayerNWZ-M504

Nastavení rozsahu přehrávání

Nastavte rozsah přehrávání.

  1. V nabídce Home vyberte položku [Settings].
  2. Vyberte položky [Music Settings] - [Playback Range] - požadované nastavení.

[All Range]

Přehraje všechny skladby v přehrávači Walkman. Bez ohledu na vybranou metodu hledání bude přehrávání automaticky pokračovat dalším albem, seznamem skladeb atd.


[Selected Range]

Přehraje pouze skladby ve vybraném albu, seznamu skladeb nebo složce. Rozsah přehrávání se liší v závislosti na metodě hledání vybrané v nabídce [Music].