Digital Music PlayerNWZ-M504

Příchozí hovory nelze řádně přijmout.

  • Připojení Bluetooth možná nebylo navázáno. Zkontrolujte, že bylo dokončeno spárování pro připojení Bluetooth a že chytrý telefon je připojen k přehrávači Walkman.
  • Nezakrývejte vestavěný mikrofon rukama.
  • Zkontrolujte, zda je přehrávač Walkman zapnutý.
  • Přehrávač Walkman nemůže přijímat hovory, když je připojen k počítači nebo když probíhá nabíjení.