Digital Music PlayerNWZ-M504

Ruční přednastavení radiostanic

Radiostanice můžete podle potřeby přednastavit ručně.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [FM Radio Settings] - [Preset Edit].
    Zobrazí se obrazovka rádia FM.
  3. Vytáhněte a otočte přepínač (), abyste nastavili požadovanou frekvenci.
  4. Stiskněte tlačítko ().
    Vybraná frekvence se přiřadí k vybranému přednastavenému číslu.

Tip

  • Můžete přednastavit až 30 stanic.