Digital Music PlayerNWZ-M504

Odstranění přednastavených radiostanic

Přednastavené radiostanice můžete odstranit.

  1. Vyberte z nabídky Home možnost  [Settings].
  2. Vyberte možnosti [FM Radio Settings] - [Preset Edit].
  3. Otočte přepínač (), abyste vybrali přednastavené číslo frekvence, kterou chcete odstranit z přednastavení.
  4. Stiskněte tlačítko ().
    Vybraná frekvence bude odstraněna.