Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Förbereda innehåll med en Windows-dator

Om du installerar Media Go (inbyggt i minnet på din Walkman) kan du importera cd-skivor, hämta och hantera innehåll från musiktjänster online och överföra det till din Walkman.

  1. Installera Media Go (inbyggt i minnet på din Walkman) på din Windows-dator.
  2. Importera innehåll till Media Go.
    Du kan importera musik, bilder eller videor på medier eller din Windows-dator till Media Go.
  3. Överför innehållet till din Walkman.
    Överför det importerade innehållet från Media Go till din Walkman.

Tips

  • Du kan också överföra innehåll direkt från Windows Utforskaren till din Walkman genom att dra och släppa.