Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Spela upp musik på en smarttelefon

Spela upp musik på din smarttelefon som är ansluten till din Walkman via en Bluetooth-anslutning.

  1. Håll knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt i 3 sekunder för att slå på din Walkman.
  2. Håll knappen () på vänster () sida på din Walkman intryckt i 2 sekunder för att slå på Bluetooth-funktionen.
    Lampan () på vänster () sida på din Walkman blinkar med blått sken och den senast anslutna smarttelefonen ansluts.
  3. Tryck på knappen () på höger () sida på din Walkman om du vill spela upp ett spår.
    Musikuppspelningen på smarttelefonen startar. Om du vill pausa uppspelningen trycker du på knappen ().

OBS!

  • Musik spelas eventuellt inte upp om du utför åtgärder med din Walkman, beroende på vilken smarttelefon du använder. Om det inträffar ska du utföra åtgärderna på smarttelefonen.
  • Om Bluetooth-funktionen är på när du stänger av din Walkman slås Bluetooth-funktionen på automatiskt nästa gång du slår på din Walkman.