Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Slå på eller stänga av Bluetooth-funktionen

Slå på Bluetooth-funktionen på din Walkman och smarttelefonen när du parar ihop dem eller ansluter den hopparade smarttelefonen med din Walkman.

  1. Håll knappen () på vänster () sida på din Walkman intryckt i 2 sekunder för att slå på Bluetooth-funktionen.
    Slå av Bluetooth-funktionen genom att hålla knappen () intryckt igen i 2 sekunder.

Tips

  • Om du vill minska batteriförbrukningen ska du stänga av Bluetooth-funktionen när din Walkman inte är ansluten till en smarttelefon.
  • Headphones Mode väljs automatiskt när en Bluetooth-ljudenhet ansluts till din Walkman. Om du vill växla ljudkälla och starta Walkman Mode håller du knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt tills röstvägledningen ”Walkman Mode” hörs. Då stoppas uppspelningen på den andra Bluetooth-enheten automatiskt.
  • Om Bluetooth-funktionen är på när du stänger av din Walkman slås Bluetooth-funktionen på automatiskt nästa gång du slår på din Walkman.

OBS!

  • Antennen för Bluetooth-kommunikation är inbyggd i din Walkman. Om du täcker över antennen () med händerna eller andra föremål när du använder Bluetooth-kommunikation, kan kommunikationskvaliteten påverkas.

  • Även om Bluetooth-funktionen är avstängd kan endast fjärrkontrollen anslutas till din Walkman.