Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Brus uppstår.

  • Innehållet som t.ex. musik osv. på din Walkman kan skadas. Anslut din Walkman till en Windows-dator och använd Media Go eller Windows Utforskaren för att radera innehållet i vilket ljudet uppstod från din Walkman. Om du använder en Mac-dator använder du Finder för att radera skadat innehåll. När du har raderat det skadade innehållet överför du innehållet igen från datorn till din Walkman. Utför inte några andra aktiviteter på datorn när du överför innehåll till din Walkman. Det kan leda till att innehållet skadas.
  • Ställ in den trådlösa uppspelningskvaliteten på att prioritera anslutningen när du lyssnar på musik som finns lagrad på en smarttelefon.