Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Para ihop och ansluta med en iPhone

När du ansluter din Walkman och en iPhone första gången måste du para ihop dem. När hopparningen är gjord kan framtida anslutningar mellan dem göras med enkla åtgärder.

 1. Kontrollera att din Walkman är på och att Bluetooth-funktionen är av.
  Om Bluetooth-funktionen är på trycker du på knappen () på vänster () sida på din Walkman i 2 sekunder för att stänga av den.
 2. Håll knappen () intryckt i 7 sekunder.
 3. Slå på Bluetooth-funktionen på din iPhone.

 4. Tryck lätt på modellnamnet på din Walkman.

  Om ett lösenord krävs ska du mata in ”0000”. Ett lösenord kan kallas ”lösenkod”, ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”lösenord”.

  Din Walkman och din iPhone paras ihop med varandra och en anslutning upprättas.

OBS!

 • När hopparningen är slutförd behöver du inte para ihop enheterna igen för framtida anslutningar mellan dem.
 • Åtgärder på iPhone som nämns ovan är exempel. Se användarinstruktionerna för din iPhone för mer information.
 • Om du parar ihop din Walkman och en smarttelefon när fjärrkontrollen används så stängs fjärrkontrollen av. I så fall ska du slå på fjärrkontrollen igen.