Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Para ihop och ansluta till en Android-smarttelefon

När du ansluter din Walkman och en smarttelefon första gången måste du para ihop dem. När hopparningen är gjord kan framtida anslutningar mellan dem göras med enkla åtgärder.

 1. Kontrollera att din Walkman är på och att Bluetooth-funktionen är av.
  Om Bluetooth-funktionen är på trycker du på knappen () på vänster () sida på din Walkman i 2 sekunder för att stänga av den.
 2. Håll knappen () intryckt i cirka 7 sekunder.
 3. Slå på Bluetooth-funktionen på din smarttelefon.

 4. Tryck lätt på en meny (ikon) för att söka efter din Walkman på din smarttelefon.

  Beroende på vilken smarttelefon du använder kan sökningen startas automatiskt.

 5. Tryck lätt på modellnamnet på din Walkman.

  Om ett lösenord krävs ska du mata in ”0000”. Ett lösenord kan kallas ”lösenkod”, ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”lösenord”.

  Din Walkman och smarttelefonen paras ihop med varandra och en anslutning upprättas.

Tips

 • Om din smarttelefon har en NFC-funktion kan hopparning och anslutning göras med ett tryck.

OBS!

 • När hopparningen är slutförd behöver du inte para ihop enheterna igen för framtida anslutningar mellan dem.
 • Åtgärder på smarttelefonen som nämns ovan är exempel. Se smarttelefonens användarinstruktioner för mer information.
 • Om du parar ihop din Walkman och en smarttelefon när fjärrkontrollen används så stängs fjärrkontrollen av. I så fall ska du slå på fjärrkontrollen igen.