Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Odosielanie záberov do smartfónu so systémom Android (Zdieľanie jedným dotykom NFC)

Pomocou jediného dotyku môžete pripojiť tento výrobok a smartfón so systémom Android kompatibilný s funkciou NFC a odoslať záber zobrazený na displeji tohto výrobku priamo do smartfónu. Čo sa týka videozáznamov, prenášať je možné len videozáznamy vo formáte MP4 nasnímané s [File Format] nastaveným na [MP4].

 1. Aktivujte funkciu NFC smartfónu.
 2. Zobrazte jeden záber v tomto výrobku.
 3. Priložte smartfón k tomuto výrobku.

  Tento výrobok a smartfón sa pripoja a v smartfóne sa automaticky spustí softvér PlayMemories Mobile a potom sa zobrazený záber odošle do smartfónu.

  • Pred priložením smartfónu zrušte jeho funkcie kľudového režimu a zablokovania displeja.
  • Funkcia NFC je dostupná len vtedy, keď je na tomto výrobku uvedené (značka N).
  • Priložte smartfón k tomuto výrobku na 1-2 sekundy dovtedy, kým sa nespustí softvér PlayMemories Mobile.
  • Ak chcete preniesť dva zábery alebo viac záberov, zvoľte MENU → (Wireless)[Send to Smartphone] na voľbu záberov. Po zobrazení prostredia s aktivovaným pripojením použite funkciu NFC na pripojenie tohto výrobku a smartfónu.

Informácie o funkcii „NFC“

NFC je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami s krátkym dosahom, ako sú napríklad mobilné telefóny alebo IC tagy, atď. Funkcia NFC uľahčuje dátovú komunikáciu na základe jediného dotyku určeného dotykového bodu.

 • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.

Poznámka

 • Môžete zvoliť veľkosť záberu, ktorý sa má odoslať do smartfónu z možností [Original], [2M] alebo [VGA].
  Ak chcete zmeniť veľkosť záberu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
  • Pri smartfóne so systémom Android
   Spustite PlayMemories Mobile a veľkosť záberu zmeňte pomocou [Settings][Copy Image Size].
 • Zábery vo formáte RAW sa pri odoslaní skonvertujú do formátu JPEG.
 • Ak sa v tomto výrobku zobrazí prostredie s miniatúrnymi náhľadmi, zábery sa nedajú preniesť pomocou funkcie NFC.
 • Ak sa nedá zriadiť pripojenie, vykonajte nasledovné:
  • Spustite PlayMemories Mobile v smartfóne a potom smartfón pomaly približujte k (značka N) tohto výrobku.
  • Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
  • Ak je tento výrobok v puzdre, vyberte ho.
  • Skontrolujte, či je funkcia NFC aktivovaná v smartfóne.
 • Keď je [Airplane Mode] nastavený na [On], nie je možné pripojiť tento výrobok a smartfón. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].
 • Videozáznamy vo formáte AVCHD sa nedajú odosielať.
 • Videozáznamy vo formáte XAVC S sa nedajú odosielať.
 • Keď ukladáte zábery do počítača Mac pomocou funkcie Wi-Fi, použite „Wireless Auto Import“.