Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Situácie, ktoré má výrobok problém zvládnuť

Tento výrobok za určitých okolností nedokáže naplno využiť niektoré funkcie.
Pri snímaní za nasledujúcich podmienok buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte režim snímania a potom nasnímajte zábery znova.

Podmienky slabého osvetlenia

 • Sweep Panorama
 • Funkcia uzamknutia automatického zaostrovania sledovaného objektu (Lock-on AF)
 • High Frame Rate

Podmienky nadmerného osvetlenia

 • Funkcia uzamknutia automatického zaostrovania sledovaného objektu (Lock-on AF)

Premenlivá úroveň osvetlenia

 • Funkcia uzamknutia automatického zaostrovania sledovaného objektu (Lock-on AF)
 • High Frame Rate

Blikajúce osvetlenie

 • Sweep Panorama
 • High Frame Rate

Objekty príliš blízko výrobku

 • Sweep Panorama

Objekty s rozsiahlym alebo príliš rýchlym pohybom

 • Superior Auto
 • Sweep Panorama
 • Auto HDR
 • Funkcia uzamknutia automatického zaostrovania sledovaného objektu (Lock-on AF)

Objekty, ktoré sú príliš malé alebo príliš veľké

 • Sweep Panorama
 • Funkcia uzamknutia automatického zaostrovania sledovaného objektu (Lock-on AF)

Scény s malým kontrastom, ako je obloha alebo piesočnatá pláž

 • Sweep Panorama
 • Superior Auto

Neustále sa meniace scény, ako je vodopád

 • Sweep Panorama
 • Superior Auto