Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Shutter Type (statický záber)

Môžete nastaviť snímanie s mechanickou alebo elektronickou uzávierkou.

 1. MENU→ (Custom Settings)→[Shutter Type]→požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Typ uzávierky sa automaticky prepne na základe podmienok snímania a rýchlosti uzávierky.
Mechanical Shut.:
Snímanie len s mechanickou uzávierkou.
Electronic Shut.:
Snímanie len s elektronickou uzávierkou.

Dostupnosť snímania s bleskom, rýchlosti uzávierky a zapnutia alebo vypnutia zvuku uzávierky je pre každé nastavenie uvedená nižšie.

Mechanical Shut.

 • Blesk:
 • Rýchlosť uzávierky: režim BULB až 1/3200 sekundy *2
 • Zvuk uzávierky: zvuk mechanickej uzávierky a zvuk elektronickej uzávierky *3

Electronic Shut.

 • Blesk: *1
 • Rýchlosť uzávierky: 30 sekúnd až 1/32000 sekundy *2
 • Zvuk uzávierky: zvuk elektronickej uzávierky *3

*1 Pri snímaní s bleskom je rýchlosť uzávierky obmedzená na 1/100 sekundy alebo menej.

*2 Rozsah možnosti nastavenia rýchlosti uzávierky sa mení podľa režimu snímania.

*3 Ak chcete vypnúť elektronický zvuk, nastavte [Audio signals] na [Off].

Rada

 • V nasledujúcich situáciách nastavte [Shutter Type] na [Auto] alebo [Electronic Shut.].
  • Pri snímaní s vysokorýchlostnou uzávierkou v jasnom prostredí, ako je von pri jasnom slnečnom svetle, na pláži alebo v zasnežených horách.
  • Keď chcete zvýšiť rýchlosť nepretržitého snímania a nepretržitého snímania s prioritou rýchlosti.
 • V nasledujúcich situáciách nastavte [Shutter Type] na [Auto] alebo [Mechanical Shut.].
  • Keď chcete použiť blesk s rýchlosťou uzávierky vyššou ako 1/100 sekundy.
  • Keď máte obavy ohľadom skreslenia na zábere v dôsledku pohybu objektu alebo pohybu fotoaparátu.

Poznámka

 • Pri snímaní s elektronickou uzávierkou môže dôjsť k skresleniu na zábere v dôsledku pohybu objektu alebo samotného fotoaparátu.
 • Počas snímania s elektronickou uzávierkou sa môže objaviť tieňovanie vo forme svetlých a tmavých pruhov pri snímaní pri blikajúcom svetle, ako je žiarivkové osvetlenie alebo náhle osvetlenie (ako je napríklad blesk iného fotoaparátu).
 • V ojedinelých prípadoch sa môže ozvať zvuk uzávierky pri vypnutí napájania, aj keď je [Shutter Type] nastavený na [Electronic Shut.]. Nie je to však porucha.
 • V nasledujúcich situáciách sa mechanická uzávierka aktivuje, aj keď je [Shutter Type] nastavený na [Electronic Shut.].
  • [White Balance]je nastavené na [Custom Setup].
  • [Face Registration]
 • Nasledujúce funkcie budú nedostupné, keď sa [Shutter Type] nastaví na [Electronic Shut.].
  • Redukcia šumu pri dlhej expozícii
  • Snímanie v režime Bulb
 • Nastavenie [Shutter Type] sa môže zrušiť pri snímaní s funkciou stiahnutou z PlayMemories Camera Apps.
 • Keď je pripojený externý blesk a rýchlosť uzávierky je vysoká, na zábere sa môže zaznamenať kontrastný pás. Pred snímaním záberov nastavte [Shutter Type] na [Mechanical Shut.]. Pri použití externého blesku bude najvyššia rýchlosť uzávierky, ktorú je možné nastaviť, 1/4000 sekundy.