Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Min. čas, ISO AUTO

Pokud vyberete [ISO AUTO] nebo [ISO AUTO] v rámci [RŠ pom. více sním.], když je režim snímání P (Program auto) nebo A (Priorita clony), můžete nastavit rychlost závěrky, při které se citlivost ISO začne měnit.
Tato funkce je efektivní pro snímání pohybujících se objektů. Můžete minimalizovat rozmazání objektu a zároveň zabránit otřesům fotoaparátu.

  1. MENU→ (Nastavení snímání)→[Min. čas, ISO AUTO]→požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

FASTER (Rychlejší)/FAST (Rychlá):
Citlivost ISO se začne měnit při rychlostech závěrky rychlejších než [Standardní], abyste mohli zabránit otřesům fotoaparátu a rozmazání objektu.
STD (Standardní):
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky založenou na ohniskové vzdálenosti objektivu.
SLOW (Pomalá)/SLOWER (Pomalejší):
Citlivost ISO se začne měnit při rychlostech závěrky pomalejších než [Standardní], abyste mohli pořizovat snímky s nižším šumem.
1/3200030":
Citlivost ISO se začne měnit při rychlosti závěrky, kterou jste nastavili.

Tip

  • Rozdíl v rychlosti závěrky, při které se citlivost ISO začne měnit mezi [Rychlejší], [Rychlá], [Standardní], [Pomalá] a [Pomalejší], je 1 EV.

Poznámka

  • Pokud je expozice nedostatečná, i když je citlivost ISO nastavena na [Maximum ISO AUTO] v [ISO AUTO] abyste mohli snímat se správnou expozicí, bude rychlost závěrky pomalejší než rychlost nastavená v [Min. čas, ISO AUTO].
  • V následujících situacích možná nebude rychlost závěrky pracovat tak, jak byla nastavena:
    • Když se maximální rychlost závěrky změnila podle clony nebo nastavení [Typ závěrky].
    • Když používáte blesk pro snímání jasných scén s [Typ závěrky] nastaveným na [Elektronická závěrka]. (Maximální rychlost závěrky je omezena na rychlost synchronizace blesku 1/100 sekund.)
    • Když používáte blesk pro snímání tmavých scén s [Režim blesku] nastaveným na [Blesk vždy] nebo [Bezdrát.]. (Minimální rychlost blesku je omezena na rychlost automaticky určenou fotoaparátem.)