Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Brug af kontrolhjulet

Når du drejer eller trykker på den øverste/nederste/højre/venstre side af kontrolhjulet, kan du vælge indstillingspunkter. Dit valg bestemmes, når du trykker på på midten af kontrolhjulet.

Funktionerne DISP (Visningsindstilling), /(Fremføringstilstand) og (Hvidbalance) er tildelt til den øverste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Du kan endvidere ændre [ISO]-indstillinger ved at dreje på kontrolhjulet. Du kan tildele udvalgte funktioner til den venstre/højre/nederste side af kontrolhjulet eller til i midten, samt til drejningen af kontrolhjulet.


Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede ved at trykke på kontrolhjulets højre/venstre side, eller ved at dreje på kontrolhjulet.