Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Weergave zelfdiagnose

Als er aanduidingen op het LCD-scherm of de beeldzoeker verschijnen, controleert u het volgende. Als het probleem blijft optreden nadat u herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te lossen, neemt u contact op met de Sony-leverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Geef wanneer u contact opneemt, de volledige foutcode door die begint met C of E en die op het LCD-scherm wordt weergegeven.

U hoort een melodie als een belangrijke waarschuwing op het LCD-scherm verschijnt.

C:(of E:) : (Weergave zelfdiagnose)

C:04:

U gebruikt niet de bijbehorende accu. Gebruik de bijbehorende accu.

Sluit de stekker van de netspanningsadapter stevig aan op de DC IN-aansluiting van dit product.

C:06:

De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats.

C:13: / C:32:

Verwijder de stroombron. Sluit deze opnieuw aan en schakel het product weer in.

E: :

Volg de stappen vanaf 2 bij "Bij problemen".

(Waarschuwing accuniveau)

De accu is bijna leeg.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden of de acculading kan knipperen, ook al resteren er nog ca. 20 minuten.

(Waarschuwing met betrekking tot de temperatuur van de accu)

De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats.

(Waarschuwing voor de geheugenkaart)

Langzaam knipperend

De vrije ruimte om beelden op te nemen is bijna op.

Geen geheugenkaart geplaatst.

Snel knipperend

Er is niet voldoende vrije ruimte om beelden op te nemen. Sla beelden op andere media op, verwijder overbodige beelden of formatteer de geheugenkaart.

Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. Controleer het databasebestand door - [Setup] - [Media-instellingen] - [Bld. db. best. repar.] en vervolgens het opnamemedium te selecteren.

De geheugenkaart is beschadigd.

Wanneer beelden worden opgenomen terwijl [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Opnamefunctie] is ingesteld op [100Mbps ], moet u een SDXC-geheugenkaart van UHS-I U3 gebruiken.

(Waarschuwing voor formattering geheugenkaart)

De geheugenkaart is beschadigd.

De geheugenkaart is niet correct geformatteerd.

(Waarschuwing voor incompatibel type geheugenkaart)

Incompatibel type geheugenkaart geplaatst.

(Waarschuwing met betrekking tot de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart)

De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven.

Toegang tot de geheugenkaart is beperkt door een ander apparaat.

(Waarschuwing met betrekking tot het externe apparaat)

Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. Controleer het databasebestand door - [Setup] - [Media-instellingen] - [Bld. db. best. repar.] en vervolgens het opnamemedium te selecteren.

Het externe apparaat is beschadigd.

(Waarschuwing voor formattering extern apparaat)

Het externe apparaat is beschadigd.

Het externe apparaat is niet correct geformatteerd.

(Waarschuwing met betrekking tot cameratrillingen)

Dit product is niet stabiel, dus cameratrillingen treden gemakkelijk op. Houd dit product stevig vast met beide handen en neem het beeld op. Houd er echter rekening mee dat de waarschuwing met betrekking tot cameratrillingen niet verdwijnt.

(Waarschuwing met betrekking tot foto-opname)

Het opnamemedium is vol.

Tijdens het verwerken kunnen geen foto's worden opgenomen. Wacht even en maak dan de opname.

In de volgende gevallen kunt u tijdens het opnemen van films geen foto's vastleggen:

  • Wanneer [Opnamefunctie] is ingesteld op [Hoogste kwalitt ].
  • Wanneer de [Framerate] is ingesteld op [60p] (modellen met het NTSC-kleurensysteem) of [50p] (modellen met het PAL-kleurensysteem).
  • Wanneer een item van [Foto-effect] is geselecteerd.
  • Wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Opnamefunctie] is ingesteld op [100Mbps ].
  • Wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Dubbele video-OPN] is ingesteld op [Aan].
  • Wanneer [Dubbele video-OPN] is ingesteld op [Aan].

Opmerking

  • U kunt XAVC S 4K en 100 Mbps tegelijkertijd selecteren wanneer u softwareversie 3.00 of later gebruikt op FDR-AX100/FDR-AX100E. Om de softwareversie te bevestigen, selecteert u - [Setup] - [Algemene instelling.] - [Versie]. (Het menu-item [Versie] wordt weergegeven met softwareversie 2.00 of later.)