Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Lista över lägesomkopplarens lägen

Det går att välja önskat tagningsläge genom att vrida på lägesomkopplaren.

Funktioner som går att välja

(Intelligent auto):
Används för att ta stillbilder med automatiska inställningar.

(Bättre autojustering):
Används för att ta stillbilder med ännu högre kvalitet än i det intelligenta autoläget.

P (Autoprogram):
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet). Det går även att välja olika inställningar med hjälp av menyn.

A (Bländarprioritet):
Används för att justera bländaren och ta bilder när man vill göra bakgrunden suddig, m.m.

S (Slutarprioritet):
Används för att ta bilder på motiv som rör sig snabbt osv. genom att ställa in slutartiden för hand.

M (Manuell exponering):
Används för att ta stillbilder med önskad exponering genom att justera slutartiden och bländarvärdet.

MR (Hämta från minnet):
Används för att ta bilder genom att hämta fram inställningar för lägen och värden som används ofta och som registrerats i minnet i förväg.

(Film):
Används för att ändra inställningarna för filminspelning.

(Panorering):
Används för att ta panoramabilder genom att sammanställa en serie bilder.

SCN (Scenval):
Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.