Części i elementy sterujące

 1. Wbudowany mikrofon (stereo) (L)

 2. Wbudowany mikrofon (stereo) (P)

 3. Wskaźnik pracy

 4. Okno wyświetlacza

 5. Przycisk REC/PAUSE (nagrywanie/pauza)

 6. Przycisk STOP

 7. Przycisk sterujący ( DPC (Digital Pitch Control), A-B (odtwarzanie wielokrotne A-B)/(wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu), (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu))

 8. Przycisk (odtwarzanie/zatwierdzanie) (*)

 9. Przycisk BACK/ HOME (: naciśnij,: naciśnij i przytrzymaj)

 10. Przycisk T-MARK (znacznik ścieżki)

 11. Przycisk OPTION

 12. Wbudowany głośnik

 13. Otwór na pasek (pasek nie należy do wyposażenia do dyktafonu)

 14. Komora złącza USB

 15. Gniazdo (słuchawki)

 16. Gniazdo (mikrofon) (PLUG IN POWER) (*)

 17. Przycisk VOL –/+ (głośność –/+) (*)

 18. Osłona gniazda

 19. Gniazdo karty microSD (gniazdo karty znajduje się pod osłoną)

 20. Przełącznik HOLD•POWER

 21. Suwak USB

 22. Komora baterii/akumulatorów

* Przycisk (odtwarzanie/zatwierdzanie), przycisk VOL –/+ (głośność –/+) i gniazdo (mikrofon) (PLUG IN POWER) mają wypukły punkt. Należy korzystać z tego wypukłego punktu podczas obsługi dyktafonu.