Wybór poziomu czułości wbudowanych mikrofonów (Built-In Mic Sensitivity)

Poziom czułości wbudowanych mikrofonów można samodzielnie ustawić. Ustaw tę pozycję menu przed rozpoczęciem nagrywania.

 1. Wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Built-In Mic Sensitivity” z menu HOME po czym naciśnij .

 2. Naciśnijlub, aby wybrać „For Voice” lub „For Music”, po czym naciśnij .
 3. Naciśnijlub, aby wybrać żądany poziom czułości mikrofonu, po czym naciśnij.
 4. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
  Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

For Voice:
Do nagrywania głosów można wybrać jeden z poniższych poziomów czułości:
 • Auto: Odpowiedni poziom czułości jest dobierany automatycznie do nagrywanego głosu ludzkiego (ustawienie domyślne).
 • High: Do nagrywania odległego lub cichego głosu ludzkiego na dużej przestrzeni, na przykład w salach konferencyjnych.
 • Medium: Do nagrywania podczas małych zebrań lub wywiadów.
 • Low: Do nagrywania notatek głosowych mówionych do wbudowanych mikrofonów lub nagrywania bliskiego lub głośnego głosu ludzkiego.
For Music:
Do nagrywania muzyki można wybrać jeden z poniższych poziomów czułości:
 • High(Music): Do nagrywania niewielkich chórów i odległych dźwięków instrumentów muzycznych.
 • Medium(Music): Do nagrywania muzyki na żywo z odległości od 1 do 2 metrów, na przykład chórów lub lekcji gry na instrumentach muzycznych.
 • Low(Music): Do nagrywania głośnej muzyki na żywo, na przykład występów zespołów.

Uwaga

 • Podczas nagrywania dźwięku z urządzenia zewnętrznego funkcja Built-In Mic Sensitivity jest wyłączona.