Wskazówki dotyczące poprawienia jakości nagrań

Nagrywanie spotkań

Ustaw dyktafon w pobliżu głośników używanych na spotkaniu. Hałasy można zredukować (wibracje biurka itp.), kładąc dyktafon na miękkim materiale, na przykład na chusteczce.

Do nagrywania spotkania najlepiej wybrać opcję „Auto Voice Rec” lub „Meeting” funkcji Scene Select.

Nagrywanie wykładu/prezentacji

Ustaw dyktafon tak, by wbudowane mikrofony były skierowane w stronę docelowego wykładowcy/prezentera.

Do nagrywania wykładu/prezentacji najlepiej wybrać opcję „Lecture” funkcji Scene Select.

Nagrywanie notatek głosowych

Podczas mówienia do wbudowanych głośników trzymaj dyktafon lekko odchylony od ust, tak by wbudowane mikrofony nie nagrywały oddychania.

Do nagrywania notatek głosowych najlepiej wybrać opcję „Auto Voice Rec” lub „Voice Notes” funkcji Scene Select.

Uwaga

  • Dyktafon należy trzymać tak, by wbudowane mikrofony nie odbierały odgłosu szeleszczenia.

Nagrywanie wywiadów

Ustaw dyktafon tak, by wbudowane mikrofony były skierowane w stronę osoby, z którą przeprowadzana jest rozmowa.

Do nagrywania wywiadu najlepiej wybrać opcję „Auto Voice Rec” lub „Interview” funkcji Scene Select.

Nagrywanie łagodnej muzyki na żywo

Za pomocą dyktafonu możesz nagrywać immersyjny dźwięk stereo, umieszczając go w pobliżu instrumentów muzycznych. Jeśli jednak dyktafon zostanie położony na przykład na fortepianie, aby nagrywać muzykę fortepianu, nagra również wibracje generowane przez fortepian. Dyktafon należy umieścić obok fortepianu, aby nie nagrać niepożądanych odgłosów.

Za pomocą oprogramowania Sound Organizer 2 możesz przy użyciu nagranych plików muzycznych tworzyć własne płyty CD.

Do nagrywania łagodnej muzyki na żywo najlepiej wybrać opcję „Soft Music” funkcji Scene Select.

Jeśli dźwięk nagrywanego pliku jest zniekształcony, możesz wybrać „ Settings” - „Recording Settings” - „Built-In Mic Sensitivity” - „For Music” - „Low(Music)” z menu HOME, aby zredukować zniekształcenie w następnym nagraniu.

Nagrywanie głośnej muzyki na żywo

Umieść dyktafon w odległości od 1 do 2 metrów od wykonawców.

Do nagrywania głośnej muzyki na żywo najlepiej wybrać opcję „Loud Music” funkcji Scene Select.

Uwaga

  • Jeśli dźwięk nagrywanego pliku jest zniekształcony, umieść dyktafon dalej od wykonawców.