Wybór funkcji nagrywania (Focused/Wide)

Wybierz „Focused” lub „Wide”, odpowiednio do sceny lub celu nagrywania.

  1. Wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Focused/Wide” z menu HOME, po czym naciśnij .
  2. Naciśnijlub, aby wybrać żądane ustawienie nagrywania, po czym naciśnij.

Funkcja nagrywania „Focused

Funkcja nagrywania „Focused” wzmacnia dźwięki od strony, w którą są skierowane wbudowane mikrofony, minimalizując inne dźwięki z prawej i lewej strony dyktafonu. Funkcja ta jest przydatna podczas nagrywania wykładów i seminariów w dużych salach oraz do nagrywania wywiadów, ponieważ zapewnia wysoką kierunkowość i umożliwia skupienie się na nagrywaniu dźwięku, na który skierowany jest dyktafon.

Wybór „Lecture” dla funkcji Scene Select włącza funkcję nagrywania „Focused”.

Funkcja nagrywania „Wide

Funkcja nagrywania „Wide” kontroluje panoramowanie dźwięku między lewą a prawą stroną, aby zminimalizować nachodzenie na siebie głosów i zwiększyć odczucie stereofonii dźwięku. Funkcja ta jest przydatna podczas nagrywania spotkań, ponieważ umożliwia lepszą orientację, gdzie siedzą uczestnicy i kto przemawia.

Wybór „Meeting” dla funkcji Scene Select włącza funkcję nagrywania „Wide”.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:
Wyłączenie funkcji nagrywania „Focused/Wide” (ustawienie domyślne).
Focused:
Włączenie funkcji nagrywania „Focused”.
Wide:
Włączenie funkcji nagrywania „Wide”.

Uwaga

  • Funkcja nagrywania „Focused/Wide” zostaje wyłączona, gdy:

    • Dla poziomu czułości wbudowanych mikrofonów dyktafonu wybrano „For Music” lub „Auto” w „For Voice”.

    • Wybrano „MIC IN” lub „Audio IN” dla „Ext. Input Setting”.