Ograniczenia systemowe

Z uwagi na ograniczenia systemowe dyktafonu mogą wystąpić następujące problemy, które nie oznaczają usterek:

Pliki muzyczne nie są wyświetlane w oczekiwanej kolejności lub nie można odtwarzać ich w takiej kolejności.

Pliki muzyczne przesłane z komputera na dyktafon są segregowane według numerów ścieżek metadanych lub nazw plików.

Nagrywany plik jest dzielony automatycznie.

Jeśli rozmiar pliku osiągnie maksymalną dopuszczalną wielkość (4 GB dla pliku LPCM i 1 GB dla pliku MP3) podczas nagrywania, plik zostanie podzielony i część nagrania w miejscu podzielenia pliku może zostać utracona.

Wszystkie znaki są wyświetlane w jako duże litery.

W zależności od kombinacji znaków nazwa folderu wprowadzona na komputerze może być wyświetlana dużymi literami na dyktafonie.

W miejscu nazwy folderu, tytułu, wykonawcy lub nazwy pliku widoczne są nieczytelne znaki lub .

Użyto znaków, których dyktafon nie odczytuje. Nie używaj znaków 2-bitowych.

Wybrany segment do odtwarzania wielokrotnego A-B nie jest odtwarzany we wskazanym miejscu.

Może się to zdarzać w niektórych plikach.

Pozostały czas nagrywania może być krótszy po podzieleniu pliku.

Dyktafon wykorzystuje część pamięci do zarządzania podzielonymi plikami, co skraca czas pozostały do nagrywania.