Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Liste over opptaksmoduser

Du kan velge en ønsket opptaksmodus.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Opptaksmod.] → ønsket innstilling.

Tilgjengelige funksjoner

(Intelligent Auto):
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.

(Fremragende auto):
Setter deg i stand til å ta stillbilder med høyere kvalitet enn med intelligent automodus.

P (Program Auto):
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning (f-tall)). Du kan også velge ulike innstillinger fra menyen.

A (Blenderprioritet):
Setter deg i stand til å justere blenderåpningen og fotografere, f.eks. når du ønsker å gjøre bakgrunnen uklar e.l.

S (Lukkerprioritet):
Gir deg muligheten til å ta bilder av motiv i rask bevegelse, ved manuell justering av lukkerhastigheten.

M (Man. Eksponering):
Gir deg muligheten til å ta stillbilder med ønsket eksponering, ved å justere både lukkerhastighet og blenderverdi.

(Film):
Du kan endre innstillingene for filmopptak.

(Panoramafotografer.):
Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde ved å sette sammen bildene.

SCN (Scenevalg):
Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger som samsvarer med motivet og scenen.