iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

 • Az iPhone a headset 1 méteres körzetében van.
 • A headset akkumulátora fel van töltve.
 • Kéznél van az iPhone használati útmutatója.
 1. Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

  A headset automatikusan bekapcsol. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) villog-e.

 2. Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

  Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha eltávolítja a töltőtokból. Ebben az esetben helyezze fel a headsetet, és folytassa a 3. lépéssel.
  Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) helyezze fel mindkét fülére a headsetet, majd tartsa lenyomja mindkét egységen az érintésérzékelőt körülbelül 7 másodpercig.

  Hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

 3. Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
 4. Válassza ki a Bluetooth beállítást az iPhone készüléken.
  1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
  2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

  3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

 5. Érintse meg a(z) [WF-1000XM3] elemet.

  Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

  A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

  Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „Csatlakozás párosított iPhone készülékhez”.

  Ha a(z) [WF-1000XM3] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 4. lépéstől.

  *A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

 • A fenti eljárás csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
 • A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „A headset gyári értékekre állítása”.

Megjegyzés

 • Egy eszköz regisztrálásakor (párosításakor) a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] vagy mindkettő.
  Ha mindkettő, vagy a(z) [WF-1000XM3] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-1000XM3] elemet. Az [LE_WF-1000XM3] kijelzés esetén válassza az [LE_WF-1000XM3] elemet.
 • Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
 • Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  • A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  • Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
   A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  • Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről.
  • A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
   Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
 • A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközről lehet zenét lejátszani.