Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

 • Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
 • A headset akkumulátora fel van töltve.
 • Kéznél van az Android-okostelefon használati útmutatója.
 1. Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

  Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

  Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le, és körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a (bekapcsoló) gombot.

  Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) felvillan-e egymás után két alkalommal. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

 2. Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
 3. Keresse meg a headsetet az Android-okostelefonon.
  1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

  2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

 4. Érintse meg a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet.

  Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

  A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

  Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz”.

  Ha a(z) [WH-H910N (h.ear)] nem jelenik meg az Android-okostelefon kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés elejétől.

  *A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

 • A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
 • A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „A headset gyári értékekre állítása”.

Megjegyzés

 • Eszköz csatlakoztatásakor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
 • Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
 • Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  • A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  • Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
   A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  • Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről.
  • A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
   Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
 • A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközről lehet zenét lejátszani.