Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 7)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

 • A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
 1. Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
 2. Kapcsolja be a headsetet.

  Nyomja le és tartsa lenyomva a (bekapcsoló) gombot körülbelül 2 másodpercig.

  A következő hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás). Ellenőrizze, hogy a jelzőfény (kék) továbbra is villog-e, miután elvette az ujját a gombról.

  Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

  Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

 3. Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.
  1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
  2. Kattintson duplán a [Devices] [WH-H910N (h.ear)] elemére.

   A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

  3. Kattintson az [Listen to Music] elemre.

Tipp

 • A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

 • Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-H910N (h.ear)], [LE_WH-H910N (h.ear)], vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-H910N (h.ear)] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-H910N (h.ear)] elemet. Az [LE_WH-H910N (h.ear)] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-H910N (h.ear)] elemet.
 • Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
 • Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
 • Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A kapcsolat számítógépen való létrehozásához a számítógéphez mellékelt használati útmutató nyújt iránymutatást.