Сполучення з іншими пристроями Bluetooth і підключення до них

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перш ніж розпочати процедуру сполучення, переконайтеся в наведеному нижче.

 • Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
 • Гарнітура достатньо заряджена.
 • У вас є інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся, що індикатор (синій) постійно блимає по 2 рази. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).

 2. Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

  На екрані пристрою Bluetooth у списку знайдених пристроїв відобразиться [WI-C200] або [WI-C310].

  Якщо цей пристрій не відображається, перейдіть до кроку 1.

 3. Виберіть [WI-C200] або [WI-C310] на екрані пристрою Bluetooth для сполучення.

  Якщо з’явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

  *Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код» або «Пароль».

 4. Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

  Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури, щойно завершиться сполучення. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Підказка

Примітка

 • Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому разі повторіть дії з кроку 1.
 • Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • У разі сполучення з 9-м пристроєм.
   Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  • Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  • У разі ініціалізації гарнітури.
   Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.